Jak si správně vybrat pojištění odpovědnosti?

Náročnost
lehke

Z analýzy České asociace pojišťoven vyplynulo, že v průměru každý druhý člověk alespoň jednou za život způsobil škodu na majetku či zdraví třetí osoby. Některý lidem se smůla doslova lepí na paty a sahají hluboko do kapsy pravidelně. Jednou řeší rozbité zboží v obchodě, jindy zase vytopení sousedova bytu. Daleko horší následky však může mít nehoda při sportování – například když v Alpách srazíte lyžaře a vážně ho zraníte. Před finanční katastrofou vás může zachránit pojišťovna, respektive pojištění občanské odpovědnosti.

Pojištění občanské odpovědnosti je typ pojištění, který se vztahuje na škody způsobené na majetku či zdraví jiných osob. Za normálních okolností by škodu ve výši dle právních předpisů hradil viník, za pojištěnce přebírá odpovědnost pojišťovna.

Ochrana v běžném občanském životě i v práci

V praxi rozlišujeme dvě základní varianty pojištění, a to pojištění za škodu způsobenou v běžném občanském životě (míru zavinění definuje občanský zákoník – část 6., hlava II) a pojištění odpovědnosti zaměstnance (pracovně právní vztahy upravuje zákoník práce – část 2., hlava XIII).

Prvním krokem je tedy volba krytí – pojistit se můžete pro případ nehody při každodenních činnostech i proti škodám způsobených zaměstnavateli či spolupracovníkům při výkonu práce. Nic vám nebrání, abyste si sjednali obě pojištění a získali komplexní ochranu v rámci pracovního procesu i mimo něj.

Rozsah krytí a nastavení limitů pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti vybírejte důsledně a pečlivě si přečtěte pojistné podmínky. Zajímejte se o rozsah krytí (např. zda jsou v rámci jedné smlouvy pojištěni i ostatní členové domácnosti včetně domácích mazlíčků), výluky (výjimky, kdy může pojišťovna odmítnout plnění) a územní platnost (některá pojištění platí pouze v ČR a nikoliv v zahraničí).

A jak je to s tzv. pojistným limitem – částkou vymezující nejvyšší možnou hranici pojistného plnění? Nezapomeňte, že nízký pojistný limit sice snižuje pojistné, ale současně zavání větším rizikem. V případě pojistné události za vás pojišťovna zaplatí škodu pouze do výše stanoveného plnění, zbytek bude na vás. Neváhejte si proto připlatit pár korun navíc – získáte jistotu dostatečného krytí i při vyšších škodách.

Povinné ručení vs. havarijní pojištění: Znáte rozdíl?
Podle zákona musí mít každý majitel vozidla povinné ručení. Mnozí ho proto přetrpí jako nutné…
Celý návod