Jak navazovat kontakt s muži flirtováním

Náročnost
lehke
Potřebný čas
Okamžitě
Cena
Zdarma

Navazování kontaktu s osobou, která se nám líbí, představuje pro mnoho lidí problém. Důvodem je převážně strach z odmítnutí a tedy ponížení sebe sama. Ženy to v tomto ohledu mají jednodušší, neboť převážně očekávají, že muži přijdou za nimi. Ovšem v tomto předpokladu je kámen úrazu, neboť muži nejsou často schopni rozluštit ženské signály, byť jsou sebevíc nápadnější. Muži si myslí, že ženu, se kterou navazují kontakt, si vybrali oni sami, ale přitom studie dokazují, že z 90% první signál vyslaly ženy, ale muži nebyli schopni jej přečíst, pouze v nich vyvolal zájem, který poté označují za vzniklý z jejich vlastního popudu. Flirtování s muži má tedy jistá úskalí, těm se ale lze správným postupem vyhnout.

1

Nebojte se své signály opakovat

Oční kontakt je nejznámějších způsobem, jak upoutat mužovu pozornost. V případě, že na něho vrháte ale jenom letmé pohledy, muž je sice zaregistruje, ale jejich význam mu pravděpodobně unikne. Stejně tak, když si hrajete s vlasy, nebojte se malinko přehrávat.

Ať už vysíláte jakékoliv signály, nebojte se je opakovat a mírně přehánět, muži většinou zareagují až na opakované signály, když jsou si jisti jejich platností.

2

Nekřižte ruce a nekrčte se

Překřížené ruce nebo nohy či přikrčená poloha těla, mohou muže odradit. Myslí si, že se jedná o signál odmítnutí či nezájem, a proto se ani nepokusí ženu oslovit. Pokud tedy chcete muže přilákat, dejte si na podobné náznaky pozor, i když je tak nemyslíte.

Studie ukazují, že tento signál není jednoznačný, že se může jednat o reakci na nějakou bolest nebo nízkou teplotu v místnosti. Ovšem tento kontext je v rámci flirtování pro muže nezřetelný, obzvlášť když mají riskovat odmítnutí.

3

Sledujte jeho řeč těla

Ačkoliv muži jsou při odpovědích na ženské signály méně aktivní, ženy mají přirozenou schopnost rozeznat neverbální řeč muže mnohem spolehlivěji. Muži vysílají jednoznačnější signály, aniž by si to uvědomovali, proto je také snazší na ně reagovat.

Při flirtování se nezapomeňte dívat, jak se muž chová, jestli se tzv. prsí, prohrabuje si vlasy, škrábe se na tváři či opětuje oční kontakt. V tom případě jste vzbudila jeho zájem a vaše flirtování je účinné.

4

Přátelské chování = flirtování

Z různých studií vyšlo najevo, že muži nerozeznávají přátelské chování a flirtování ze strany žen. Signály jim přijdou podobné, takže i když z muže chcete jenom kamaráda, vždycky to dejte jednoznačně najevo. Pokud totiž muž hledá vyloženě flirt a o kamarádku nestojí, zbytečně byste sebe i jeho obírala o čas.

Jak na výběr webu ke svatebnímu oznámení
Ať už se chystáte na podobný krok poprvé nebo vás čekají vdavky nebo ženění už…
Celý návod
Jak poznat lháře
Říká se, že lež má krátké nohy – lháře podle nich ale bohužel nepoznáte. Přesto…
Celý návod
Jak najít ženské erotogenní zóny
Ženy potřebují pro maximální prožitek ze sexu předehru. Ta by se měla skládat z intimních doteků,…
Celý návod
Jak se úspěšně seznámit na internetu
Internet je místem netušených možností. Všechna osamělá a nešťastná srdce na něm mohou potkat novou…
Celý návod